Suomalaiset opiskeluapplikaatiot ja niiden kehityskohdat

Ajat joita elämme, on laittanut kaikki meistä tilanteisiin, joihin emme olisi ennen osanneet varautua. Olemme joutuneet soveltamaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön, uusiin toimintatapoihin ja kokonaisuudessaan uuteen arkeen. Tämä aika on laittanut lapset ja nuoret yhä enemmän elektroniikan “armoille”, esimerkiksi etä-oppituntien myötä. Oli kuitenkin tilanne mikä tahansa, nykyinen erikoistilanne tai aika ennen pandemiaa, tulisi pohtia kuinka nuoret ja lapset saataisiin enemmän kiinnostuneiksi opiskelu applikaatioista ja muista apuohjelmista? Kuinka kyseisiä ohjelmia tulisi markkinoida? Onko tällä hetkellä parantamisen varaa? Ja mitkä ovat lasten ja nuorten vertauskohtia applikaatioissa tänä päivänä?

Jo hyvän tovin koulut ja jopa päiväkodit ovat hyödyntäneet nykyajan elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja ennenkaikkea internetin tarjoamia palveluita opetuksen kehittämiseen ja sen luovuuden lisäämiseen. Nyt, kun elämme aikaa, jolloin etäopetus ei ole uusi eikä ihmeellinen asia, vaan lähes välttämätöntä, tulevat edellä mainitut apuvälineet vielä enemmän käyttöön. Ja vaikka lähiopetus monissa paikoissa toteutuukin, ei se sulje pois esimerkiksi erilaisten hyödyllisien appein käyttöä. Lapset ja nuoret kohtaavat päivittäin upeita visuaalisia kokonaisuuksia puhelimissaan, jotka asettavat riman “wau” reaktiolle todella korkealle. Kaikki on visuaalisesti “coolia”, värikästä ja hauskaa. Täten päädyinkin tutkimaan neljän eri applikaation App Store sivuja ja arvioimaan millaisen kuvan ne minulle luovat.


Arttu on sovellus , jossa voi käyttää Sanoma Pron oppikirjoista löytyvää materiaalia digitaalisesti esimerkiksi videoiden ja audioiden mudossa. Ensimmäinen ongelma löytyy App Storen screenshoteista – joita on vain kaksi kappaletta. Kaksi screenshottia voi luoda käyttäjälle tunnelman, joka viittaa joko siihen, että appi ei ole täysin valmis tai että appi ei sisällä tarpeeksi toimintoja. 

Suurin osa arvioinneista 1 tähden (2,5/5)


Wilma on monelle tuttu sovellus, jossa oppilaat, opettajat ja huoltajat voivat kommunikoida keskenään. Sovellukseen voi esimerkiksi merkata mahdollisista poissaoloista sekä muista merkinnöistä. Applikaation ikonissa ei ole selkää kaavaa, tai tyyliä, eikä se ole yksi selkeä kokonaisuus. Iconin 1/3 on erilainen kuin muu osa ja tekee täten kokonaisuudesta “halvan”. 

Jakaa käyttäjät puoliksi 5 tähden sekä 1 tähden arvioihin (3,0/5)

(Seppo applikaatiota ei löytynyt enää 2021 alussa App Storesta)

Seppo on palvelu, joka auttaa käyttäjää luomaan ja rakentamaan oppimispelejä ja täten ohjata heitä esimerkiksi ulos ja hyödyntämään liikuntaa oppimisen keinona. Tämä applikaatio on selkeästi kaikista värikkäin ja luo eniten houkuttelevaa latausilmapiiriä.

Lähes kaikki arviot 1 tähden (1,4/5)


Otso on applikaatio, jonka avulla voit katsoa ja kuunnella painettujen kirjojen videoita, äänitiedostoja ja muita erilaisa digitaalisia tiedostoja. Ensimmäinen kommentti, joka näkyy App Storessa on, että “En osaa käyttä䔝. Tämä ei luo applikaatioille vahvaa pohjaa seuraavia lataajia ajatellen. Myös tässä applikaatiossa screenshottien määrä, joka on vaivaiset kolme, ei välttämättä luo tarpeeksi ohjeita applikaation käyttöön. Esimerkiksi video voisi vahvistaa käyttäjän tunnetta sen helppouteen.

Suurin osa arvioinneista 1 tähden (2,0/5)
Suurin huomioni kyseisissä applikaatioissa kiinnittyi niiden minimaalisuuteen. Olen monesti sitä mieltä, että vähemmän on enemmän, mutta applikaatiot, jotka eivät pääasiassa ole vapaa-ajan hupia, eivät välttämättä pärjää minimaalisuudella ja alkeellisella esillepanolla. Elämme maailmassa, jossa appien kehitys, suunnittelu ja toteutus nousee päivä päivältä kekseliäämmäksi, visuaalisemmaksi ja asiakasta houkuttelevammaksi. Vapaa-ajan applikaatioiden lisäksi, on olemassa monia opiskeluun yhdistettävä applikaatioita, jotka hyödyntävät tätä visuaalisesti mielenkiintoa herättävää

Table of Contents

Share

Turn impressions into installs

See Geeklab in action and experience why top developers use Geeklab in everyday marketing.
Join today!