Suomalaiset opiskeluapplikaatiot ja niiden kehityskohdat

Posted on Oct 15th 2020 by Miira Vehviläinen
Other
...

Ajat joita elämme, on laittanut kaikki meistä tilanteisiin, joihin emme olisi ennen osanneet varautua. Olemme joutuneet soveltamaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön, uusiin toimintatapoihin ja kokonaisuudessaan uuteen arkeen. Tämä aika on laittanut lapset ja nuoret yhä enemmän elektroniikan "armoille", esimerkiksi etä-oppituntien myötä. Oli kuitenkin tilanne mikä tahansa, nykyinen erikoistilanne tai aika ennen pandemiaa, tulisi pohtia kuinka nuoret ja lapset saataisiin enemmän kiinnostuneiksi opiskelu applikaatioista ja muista apuohjelmista? Kuinka kyseisiä ohjelmia tulisi markkinoida? Onko tällä hetkellä parantamisen varaa? Ja mitkä ovat lasten ja nuorten vertauskohtia applikaatioissa tänä päivänä?

Jo hyvän tovin koulut ja jopa päiväkodit ovat hyödyntäneet nykyajan elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja ennenkaikkea internetin tarjoamia palveluita opetuksen kehittämiseen ja sen luovuuden lisäämiseen. Nyt, kun elämme aikaa, jolloin etäopetus ei ole uusi eikä ihmeellinen asia, vaan lähes välttämätöntä, tulevat edellä mainitut apuvälineet vielä enemmän käyttöön. Ja vaikka lähiopetus monissa paikoissa toteutuukin, ei se sulje pois esimerkiksi erilaisten hyödyllisien appein käyttöä. Lapset ja nuoret kohtaavat päivittäin upeita visuaalisia kokonaisuuksia puhelimissaan, jotka asettavat riman ”wau” reaktiolle todella korkealle. Kaikki on visuaalisesti ”coolia”, värikästä ja hauskaa. Täten päädyinkin tutkimaan neljän eri applikaation App Store sivuja ja arvioimaan millaisen kuvan ne minulle luovat.


Arttu on sovellus , jossa voi käyttää Sanoma Pron oppikirjoista löytyvää materiaalia digitaalisesti esimerkiksi videoiden ja audioiden mudossa. Ensimmäinen ongelma löytyy App Storen screenshoteista - joita on vain kaksi kappaletta. Kaksi screenshottia voi luoda käyttäjälle tunnelman, joka viittaa joko siihen, että appi ei ole täysin valmis tai että appi ei sisällä tarpeeksi toimintoja. 

Suurin osa arvioinneista 1 tähden (2,5/5)


Wilma on monelle tuttu sovellus, jossa oppilaat, opettajat ja huoltajat voivat kommunikoida keskenään. Sovellukseen voi esimerkiksi merkata mahdollisista poissaoloista sekä muista merkinnöistä. Applikaation ikonissa ei ole selkää kaavaa, tai tyyliä, eikä se ole yksi selkeä kokonaisuus. Iconin 1/3 on erilainen kuin muu osa ja tekee täten kokonaisuudesta ”halvan”. 

Jakaa käyttäjät puoliksi 5 tähden sekä 1 tähden arvioihin (3,0/5)

(Seppo applikaatiota ei löytynyt enää 2021 alussa App Storesta)

Seppo on palvelu, joka auttaa käyttäjää luomaan ja rakentamaan oppimispelejä ja täten ohjata heitä esimerkiksi ulos ja hyödyntämään liikuntaa oppimisen keinona. Tämä applikaatio on selkeästi kaikista värikkäin ja luo eniten houkuttelevaa latausilmapiiriä.

Lähes kaikki arviot 1 tähden (1,4/5)


Otso on applikaatio, jonka avulla voit katsoa ja kuunnella painettujen kirjojen videoita, äänitiedostoja ja muita erilaisa digitaalisia tiedostoja. Ensimmäinen kommentti, joka näkyy App Storessa on, että ”En osaa käyttää”. Tämä ei luo applikaatioille vahvaa pohjaa seuraavia lataajia ajatellen. Myös tässä applikaatiossa screenshottien määrä, joka on vaivaiset kolme, ei välttämättä luo tarpeeksi ohjeita applikaation käyttöön. Esimerkiksi video voisi vahvistaa käyttäjän tunnetta sen helppouteen.

Suurin osa arvioinneista 1 tähden (2,0/5)
Suurin huomioni kyseisissä applikaatioissa kiinnittyi niiden minimaalisuuteen. Olen monesti sitä mieltä, että vähemmän on enemmän, mutta applikaatiot, jotka eivät pääasiassa ole vapaa-ajan hupia, eivät välttämättä pärjää minimaalisuudella ja alkeellisella esillepanolla. Elämme maailmassa, jossa appien kehitys, suunnittelu ja toteutus nousee päivä päivältä kekseliäämmäksi, visuaalisemmaksi ja asiakasta houkuttelevammaksi. Vapaa-ajan applikaatioiden lisäksi, on olemassa monia opiskeluun yhdistettävä applikaatioita, jotka hyödyntävät tätä visuaalisesti mielenkiintoa herättävää tapaa ja saavat näin nuoret ja lapset kiinnostumaan enemmän applikaatioin kokeilemisesta. Esimerkkinä DuoLingo, joka tekee opiskelusta enemmin pelin kuin tylsän oppitunnin kaltaisen vaihtoehdon. Yhä nuoremmat osaavat jo ostaa silmillään ja päättävät monin perustein lataavatko appia vai eivät. Niin visuaalisessa maailmassa kuin tällä hetkellä elämme, tylsä ei toimi ja niinkin yksinkertaiset muutokset, kuten houkuttelevat värit, voisivat lisätä opiskelijoiden kiinnostusta applikaatioita kohtaan.

Miira Vehviläinen
Miira Vehviläinen

ASO Specialist

Latest Post

Update: Campaign Builder

Dec 9th

Common A/B testing mistakes and how to avoid them

Nov 15th

Future of Mobile Marketing: Custom Marketing Funnels

Nov 5th

You may also like:

ASO vs. Influencer Marketing

Approximately 10 years ago, digimarketing started using the tool of influencer m...

Miira Vehviläinen Nov 4th

Facebook Pixel and iOS 14.5 with Geeklab

With Apple's iOS 14 and its privacy updates, the Facebook pixel will cease to ex...

Jesse Lempiäinen Mar 1st

HayDay - why is it so addictive?

In an article I wrote a couple weeks back , I talked about my addiction to a spe...

Miira Vehviläinen Jul 7th

Let's chat.